ความแม่นยําในการกําหนดพิกัดโดยใช้ดาวเทียม ETS-8 ร่วมกับ GPS

ณรงค์ เหมกรณ์, สุทธิชัย นพนาคีพงษ์, Shinichi Nakamura

Abstract


การใช้ดาวเทียม GPS ในการระบุพิกัดจะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเกิดการหน่วงเวลาเมื่อคลื่นเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศไอโอ โนสเฟียร์ที่มีความแปรปรวนของปริมาณและความหนาแน่นของ อิเลคตรอน หรือบางเวลาดาวเทียมถูกตึกสูงหรือภูเขาบัง เมื่อใช้ ดาวเทียม ETS-8 ซึ่งเป็นดาวเทียมวงโคจรอยู่กับที่ร่วมกับดาวเทียม GPS ทําให้การระบุพิกัดมีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099