การกัดกร่อนของเหล็กกล้าภายใต้สภาวะบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซ: กลไกและการทำนายการกัดกร่อน

ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ชัยวัฒน์ พีระทัตสุวรรณ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

Abstract


การกัดกร่อนโดยบรรยากาศคาร์บอนไดอ็อกไซด์ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์การผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิตสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวโดยมากนั้นผลิตโดยใช้วัสดุหลักคือเหล็กกล้า ดังนั้นความเข้าใจในกลไกการเกิดการกัดกร่อนประเภทนี้ สามารถนำไปสู่ การออกแบบอุปกรณ์การผลิตที่ถูกต้อง  การกำหนดเงื่อนไขในการผลิตที่มีความเหมาะสม และ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น บทความนี้จึงนำเสนอ กลไกการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศคาร์บอนไดอ็อกไซด์ รวมทั้ง ตัวแปรต่างๆ ในการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กกล้า นอกจากนี้ บทความยังกล่าวถึงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการทำนายอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของการกัดกร่อนประเภทนี้อีกด้วย 

CO2 corrosion has been known as one of the major mode of failure in a lot of the steel process equipment of hydrocarbon production all over the world. Hence, the comprehensive understanding of CO2 corrosion is essential to establish the robust design, operations and integrity of the hydrocarbon production process. This paper highlights the modern understanding of CO2 corrosion mechanisms for steels used in oil and gas production. The special attention is also paid to the important parameters affecting the protectiveness of steel under the attack of CO2 corrosion. Besides, the empirical model for practical engineering application to predict the rate of this specific damage is also presented.


Keywords


การกัดกร่อนโดยบรรยากาศคาร์บอนไดอ็อกไซด์; การผลิตไฮโดรคาร์บอน เหล็กกล้า; CO2 Corrosion; Hydrocarbon production; Steel

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099