การเปรียบเทียบการลดลงของริปเปิ้ลกระแสในการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์ สำหรับอินเวอร์เตอร์ 2 เฟส 3 กิ่งจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร

จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์

Abstract


บทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบริปเปิ้ลกระแสเอาต์พุตระหว่างเทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์ 2 เฟส 3 กิ่งจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟส แบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร ซึ่งมอเตอร์ 1 เฟสถูกดัดแปลงมาจากคาปาซิเตอร์สตาร์ทและรันมอเตอร์ที่มีพิกัดกำลัง 1 แรงม้า 4 ขั้ว แรงดันเฟส 220 โวลต์ กระแส 5.2 แอมป์ พิกัดความเร็วรอบ 1430 รอบต่อนาที เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ที่นำเสนอนี้เน้นการเปรียบเทียบการลดลงของริปเปิ้ลกระแสที่ไหลเข้าขดลวดทั้ง 2  ของมอเตอร์ 2 เฟส ขณะปรับดัชนีการมอดูเลตสูงสุด โดยแบ่งเทคนิคนำเสนอออกเป็น 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์  (CSVPWM) และเทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์รูปแบบที่ 1 (DSVPWM Type 1) และเทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์รูปแบบที่ 2 (DSVPWM Type 2) โดยเทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ไม่ต่อเนื่องแบบสเปซ เวกเตอร์รูปแบบที่ 1 และ 2 นั้น กำหนดจากความแตกต่างของการคำนวณเวกเตอร์แรงดันศูนย์ในแต่ละเซ็กเตอร์ ทั้ง 6 เซ็กเตอร์ในระนาบ dq ผลการทดสอบแสดงรูปคลื่นแรงดันและและริปเปิ้ลกระแสที่ไหลเข้าขดลวดทั้ง 2 ของมอเตอร์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของหลักการที่นำเสนอในแต่ละเทคนิค  ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองของเทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์ทั้ง 2 มีริปเปิลกระแสต่ำกว่าแบบเทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่อง

This paper presents the comparison of output current ripples for two-phase three-leg voltage source inverter using the continuous and discontinuous space vector pulsewidth Modulation (SVPWM) Techniques fed asymmetrical parameter two-phase induction motor which is modified from capacitor start and run single-phase induction motor. An asymmetrical parameter two-phase motor with a rating of 1Hp, 4 pole, 220 V 50Hz, 5.2A and 1430r/min is used for the test with current ripple to compare with continuous and discontinuous SVPWM technique at the high modulation index. For proposed SVPWM, the current ripple reductions of both stator currents are focused by proposed SVPWM technique divided into 3 techniques as continuous SVPWM techniques (CSVPWM), discontinuous SVPWM type 1 (DSVPWM type 1) and discontinuous SVPWM type 2 (DSVPWM type 2). These DSVPWM techniques are calculated by zero voltage vectors in each sector. DSVPWM type 1 and DSVPWM type 2 are calculated by only one type of zero voltage vector and various types of zero voltage vectors respectively. The experimental results confirm the validity of the proposed techniques. For output current ripple of DSVPWM type 1 and DSVPWM type 2 can be reduced more than the CSVPWM method.


Keywords


การมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่อง; การมอดูเลตความกว้างพัลส์ไม่ต่อเนื่อง; ริปเปิ้ลกระแสอินเวอร์เตอร์จ่ายแรงดันและมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟส แบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร; Continuous SVPWM; Discontinuous SVPWM; Output current ripple Voltage source inverter and Asymme

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099