อิทธิพลของการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนหลังการเชื่อมต่อสมบัติทางกลของโลหะเชื่อมพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน

ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

Abstract


การเชื่อมพอกแข็งเป็นหนึ่งในวิธีการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามการเชื่อมโลหะมักก่อให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของสมบัติทางกลระหว่างโลหะเชื่อมและโลหะฐาน ด้วยเหตุนี้หากชิ้นงานเชื่อมถูกนำไปทำการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนอาจทำให้สมบัติทางกลของชิ้นงานเชื่อมเพิ่มขึ้นได้ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลของแนวเชื่อมก่อนและหลังการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน ผลการทดลองโดยสรุปมีดังนี้ การปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนของโลหะเชื่อมที่เชื่อมด้วยกระแสต่ำ 90 A ทำให้เกิดการแตกร้าวในโลหะเชื่อม การปรับปรุงด้วยความร้อนหลังการเชื่อมส่งผลทำให้ความแข็งและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งลดลง อัตราการสึกหรอของชิ้นงานปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนมีค่าต่ำกว่าชิ้นงานในสภาพเชื่อมและมีค่าประมาณ 0.71%

Hard-facing welding was one of the maintenance processes for improving the agricultural machine part. However, the welding always produced an identical mechanical property between a welded metal and a base metal. So, if the welded specimen was heat- treated, the mechanical property of the welded specimen might be improved. This research aimed to comparative study of the specimen mechanical property of the pre- and post- weld heat treatment. The summarized results were as follows. The heat treatment of the weld metal that produced at low welding current of 90A produced a crack in the weld metal. The post weld heat treatment affected to decrease the hardness and the wear resistance of the hard-facing weld metal. Wear resistance of the heat treated specimen was lower than that of the as-welded specimen and was about 0.71%.


Keywords


การเชื่อมพอกแข็ง; การปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน; การสึกหรอ; hard-facing welding; heat treatment; wear

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099