วงจรกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟสเพื่อการศึกษา

บุญเรือง วังศิลาบัตร, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์

Abstract


บทความฉบับนี้นำเสนอ วงจรกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟสเพื่อการศึกษา โดยรูปคลื่นไซน์เฟส เอ จะมาจากระบบไฟฟ้าเฟสเดียวที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนทั่วไป ต่อจากนั้นจะทำการเลื่อนเฟสรูปคลื่นไซน์เฟส เอ ไปเป็นมุม 120 องศา ด้วยวงจรเลื่อนเฟสล้าหลังตลอดรูปคลื่น เพื่อกำเนิดเป็นรูปคลื่นไซน์เฟส บี และท้ายสุดจะนำรูปคลื่นไซน์เฟส เอ และรูปคลื่นไซน์เฟส บี มาเข้าวงจรขยายผลรวมแบบกลับเฟส เพื่อกำเนิดเป็นรูปคลื่นไซน์เฟส ซี ยิ่งกว่านั้นวงจรที่สร้างขึ้นนี้ยังสามารถปรับระดับแรงดันยอดของรูปคลื่นไซน์ทั้งสามเฟสได้พร้อมกันตั้งแต่ 0 จนถึง 13 โวลต์ อย่างไรก็ดี สำหรับวงจรกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟสที่สร้างขึ้นนี้ เหมาะสำหรับการศึกษาภายในห้องปฏิบัติการทดลองที่ไม่มีระบบไฟฟ้าสามเฟส และสามารถใช้ศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้นของระบบไฟฟ้าสามเฟส ตลอดจนถึงคุณสมบัติของวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบไฟฟ้าสามเฟส ได้เป็นอย่างดี โดยมีความปลอดภัย เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าและความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับภาระที่ค่อนข้างต่ำ แต่สามารถทำให้สูงขึ้นได้โดยต่อเข้ากับวงจรขยายกำลัง และยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทดลองได้ด้วย


Keywords


วงจรกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟส; วงจรเลื่อนเฟสล้าหลังตลอด; รูปคลื่น; วงจรขยายผลรวมแบบกลับเฟส; คุณสมบัติเบื้องต้นของระบบ; ไฟฟ้าสามเฟส

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099