วงจรกรองความถี่ผ่านแถบแบนด์กว้างด้วยเรโซเนเตอร์อิมพีแดนซ์ขั้นบนโครงสร้างไมโครสตริป

วิชัย ครองกิจศิริ

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอวงจรกรองความถี่ผ่านแถบกว้างโดยใช้เรโซเนเตอร์อิมพีแดนซ์ขั้น ที่การเชื่อมต่อแบบคู่ขนาน และมีการลดขนาดของตัวโครงสร้างโดยการนำมาพับ นอกจากนี้ยังมีการกำจัดความถี่ปลอมเทียมด้วยการใช้สตับแบบเปิดวงจร โดยเรโซเนเตอร์ที่ใช้งานนี้จะมีความสมมาตรกัน โดยมีความถี่กลางในการออกแบบอยู่ที่ 4.5 GHz สำหรับผลการวัดและทดสอบจะมีค่าการสูญเสียใส่แทรกอยู่ที่ 0.2 dB และค่าการสูญเสียย้อนกลับมากกว่า 15 dB นอกจากนี้ผลตอบสนองความถี่มีแบนด์วิทที่กว้างประมาณ 5GHz และกดความถี่ปลอมเทียมในช่วงนอกแบนด์ได้ถึงความถี่ 17 GHz ซึ่งวงจรกรองความถี่ผ่านแถบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในช่วงการสื่อสารไร้สายระยะสั้น  การสื่อสารที่ต้องการใช้แบนด์วิทกว้าง และอื่นๆ

This paper proposes a folded stepped impedance resonator filter with a parallel-coupled structure for size reduction and improved spurious suppression using by the open circuit stub in the stopband. The design concept is demonstrated by using four SIR resonators with the fundamental frequency f0 of 4.5 GHz. For a comprehensive treatment of the filter with open stub, the spurious response can be suppressed. The measured result is in good agreement with the simulated expectation with a 0.2 dB insertion loss and more than 15 dB return loss. Moreover, this filter has a 5 GHz wide range frequency bandwidth response and wide range of the upper stopband is better than 15 dB rejection level and extended from 10 up to 17 GHz. As a result, the proposed filter is quite useful for applications in short rang wireless communication systems.


Keywords


เรโซเนเตอร์อิมพีแดนซ์ขั้น; กรองผ่านแถบกว้าง; ความถี่ปลอมเทียม; stepped impedance resonator; wideband bandpass filter; spurious suppression

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099