ชุดวัดและแสดงผลกำลังไฟฟ้าสำหรับอนุรักษ์พลังงาน

ทวิ ว่องธัญกิจ, ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล

Abstract


บทความนี้นำเสนอชุดวัดและแสดงผลกำลังไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยออกแบบและพัฒนาจากวงจรรวมเอดีอี 7755 ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดกำลังไฟฟ้า แล้วส่งผลที่ได้ไปประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC เบอร์ 16F877 และมีการแสดงผลผ่านหน้าจอเหลว LCD ซึ่งผลที่ได้จะถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายระบบบัสแบบ USB-RS-232/485 จากผลการทดลองพบว่าชุดวัดกำลังไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ในกำรตรวจสอบการใช้กำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาพัฒนาต่อเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงานได้

Keywords


ชุดวัดกำลังไฟฟ้า; ไมโครคอนโทรลเลอร์; อนุรักษ์พลังงาน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099