เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยวิธีการประมาณค่าสำหรับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีสัญญาณรบกวน

อัฐพร กิ่งบู, มาลีรัตน์ โสดานิล

Abstract


บทคัดย่อ
กล้องวงจรปิด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ภาพที่ได้จากการบันทึก ยังมีปัญหาในด้านความละเอียดและความคมชัดของภาพ ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพและคุณสมบัติของระบบกล้องวงจรปิด และ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการบันทึกภาพ จึงทำให้ภาพที่ได้มีสัญญาณรบกวนหรือภาพมีการเบลอ งานวิจัยนี้จึงนำเสนอเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพสำหรับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพต่ำ ที่เกิดจากปัญหาสัญญาณรบกวน ให้ภาพที่ได้มีความละเอียดและความคมชัดเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการประมาณค่าพิกเซล ภาพที่ใช้ในการทดลองเป็นภาพนิ่งที่มีขยายภาพเพื่อเพิ่มความละเอียด และใช้ค่า PSNR และ SSIM วัดประสิทธิภาพของเทคนิคที่นำเสนอและเปรียบเทียบผลกับเทคนิคอื่น ที่ใช้ในการทดลอง จากผลการทดลองเทคนิค ค่า PSNR และ SSIM ของเทคนิคงานวิจัยนี้ มีค่าสูงกว่าเทคนิคอื่นที่ใช้ในการทดลอง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยวิธีประมาณค่า สำหรับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพต่ำ ที่มีสัญญาณรบกวน ให้มีความละเอียดและความคมชัดเพิ่มมากขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Abstract
The Closed Circuit Television (CCTV) was a great device for recording a wholesome image and moving well, it can be used to recorded events that occur at any time. However, there has been a problem with resolution and sharpness form the CCTV. This is caused by the features of the CCTV system and various recording environments, affecting the image from the recording to be noise or blur. This research proposed an image enhancement technique for low-quality CCTV caused by noise in terms of resolution and sharpness, using the Interpolation-Based Technique (IB-T). The experiments are conducted using by a set of enlarged image. PSNR and SSIM are used to measure the performances of proposed technique, and also compared other techniques. The results show that this technique can be used for image enhancement.


Keywords


การประมาณค่า; การประมวลผลภาพ; สัญญาณรบกวน; ภาพคุณภาพต่ำ; Interpolation; Image Processing; Noise; Image Low-Quality

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099