การควบคุมตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ไฟตรงด้วยความกว้างของพัลส์อย่างง่าย

บุญเรือง วังศิลาบัตร, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์

Abstract


บทความฉบับนี้นำเสนอ การควบคุมตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ไฟตรงด้วยความกว้างของพัลส์อย่างง่าย โดยใช้ความกว้างของพัลส์อ้างอิงทางอินพุตในช่วงของ 1.62 ms จนถึง 2.75ms ที่ความถี่ประมาณ 300Hz โดยสามารถควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่เป็นเชิงเส้นได้ในระยะ 0mm จนถึง 150mm ผลที่ได้จากการคำนวณและผลที่ได้จากการต่อวงจรทดลองจริงให้ผลที่สอดคล้องกันและมีค่าความผิดพลาดของตำแหน่งน้อยกว่า ±2.1mm โดยที่ใช้เวลาตอบสนองต่อการ
เคลื่อนที่ในระยะทางสูงสุดไม่มากไปกว่า 1.46 วินาที


Keywords


เซอร์โวมอเตอร์ไฟตรง; ความกว้างของพัลส์; โพเทนชิโอมิเตอร์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099