“R2R: งานประจำสู่งานวิจัย” สำหรับสถานศึกษา

ณาวดี ศรีศิริวัฒน์

Abstract


บทความนี้นำเสนอแนวคิดของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research, R2R) ซึ่งช่วยเพิ่มพูนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้การทำงานประจำกลายเป็นงานที่มีคุณค่า R2R ไม่เพียงแต่ใช้กับงานด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับทุกงาน ซึ่งรวมไปถึงงานในสถานศึกษาด้วย บทความนี้ได้ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ใช้ R2R ส่งเสริมให้เกิดการทำงานวิจัยจากงานประจำ ทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานและเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร

Keywords


R2R; งานประจำสู่งานวิจัย; การจัดการความรู้; องค์กรแห่งการเรียนรู้

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099