ผลกระทบของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และไอโอโนสเฟียร์ที่มีต่อสัญญาณดาวเทียม

ณรงค์ เหมกรณ์

Abstract


ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์เป็นชั้นบรรยากาศชั้นต่ำสุดมีความสูงประมาณ   10 กิโลเมตร  ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์อยู่ที่ความสูงประมาณ 50 - 1,000 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลก    ขณะที่วงโคจรดาวเทียมมีระดับความสูงตั้งแต่ 800  ถึง 35,800 กิโลเมตรแล้วแต่ชนิดวงโคจรของดาวเทียม   ดังนั้นการส่งสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินไปยังดาวเทียมหรือการส่งสัญญาณจากดาวเทียมมายังสถานีรับหรือเครื่องรับบนพื้นโลกจะต้องผ่านทั้งชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์  ผลกระทบของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และไอโอโนสเฟียร์ต่อสัญญาณดาวเทียมจะขึ้นอยู่กับการแปรปรวนของชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงตาม วัน เดือน ปี   นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความถี่ขาขึ้น และความถี่ขาลง  จากการศึกษาวิจัยพบว่าชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์จะมีผลต่อสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ความถี่สูงกว่า 10 กิกะเฮิรตซ์ ขึ้นไปในเรื่องของการลดทอนสัญญาณเนื่องจากฝน  ส่วนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จะมีผลต่อสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ความถี่ต่ำกว่า  4 กิกะเฮิรตซ์ลงมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดอย่างกระทันหัน

Keywords


โทรโพสเฟียร์; ไอโอโนสเฟียร์; วงโคจรดาวเทียม; การลดทอนสัญญาณดาวเทียมเนื่องจากฝน; การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดอย่างกระทันหัน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099