ระบบตรวจจับการทะเลาะวิวาทโดยใช้การประมวลผลสัญญาณเสียง

ธีรพงศ์ อรชร

Abstract


ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สาเหตุเกิดจากอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากระบบกล้องวงจรปิด จำเป็นต้องอาศัยคนในการดูแลและเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้เกิดการเมื่อยล้าและก่อให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบได้ บทความนี้นำเสนอระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอัตโนมัติ ซึ่งจะเตือนและส่งสัญญาณเสียงไปยังผู้ดูแลเมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้น โดยระบบนี้ใช้การแยกความดังและความถี่ของสัญญาณเสียงในการระบุเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ผลแสดงให้เห็นว่าระบบนี้สามารถอาศัยลักษณะดังกล่าวแยกสัญญาณเสียงทะเลาะวิวาทและสัญญาณเสียงอื่นได้อย่างชัดเจน

Keywords


กล้องวงจรปิด; การประมวลผลสัญญาณเสียง; ตรวจจับการทะเลาะวิวาท

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099