การเลือกรีดิวซ์ไนโตรเจนมอนออกไซด์ในแก๊สไอเสียเครื่องยนต์กังหันแก๊สด้วยแอมโมเนีย

ธราธร มงคลศรี, ชลิตา แก้วบุตรดี

Abstract


งานวิจัยนี้นำเสนอผลการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ V2O5-WO3/TiO2  ที่มีปริมาณโลหะ V และ W แตกต่างกันสำหรับการเลือกรีดิวซ์ NO ด้วย NH3 โดยใช้แก๊สไอเสียสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบเดียวกับไอเสียจากเครื่องยนต์กังหันแก๊สที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณออกซิเจนในแก๊สสูงถึง 15% โดยปริมาตร   การทดสอบกระทำในช่วงอุณหภูมิ 150-450°C พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา 3V7W  4V5W  และ 4V7W เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเพราะให้ค่าความว่องไวสูงในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างทั้งในภาวะที่มีและไม่มีไอน้ำ

Keywords


ไนโตรเจนมอนออกไซด์; ไนตริกออกไซด์; ตัวเร่งปฏิกิริยา; การเลือกรีดิวซ์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา; V2O5

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099