การศึกษาสายอากาศไดโพลโดยการจำลองการทำงาน

สุรศักดิ์ เกิดผล, เบญจวรรณ อาภัสรพรหม, เวช วิเวก

Abstract


สายอากาศไดโพลเป็นสายอากาศที่แพร่กระจายคลื่นแบบรอบตัว ถ้าใส่ตัวสะท้อนจะทำให้บีมการแผ่กระจายไปทางข้างหน้าเป็นแบบทิศทางเดียว บทความนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดและการจำลองการทำงานสายอากาศไดโพลที่ใส่ตัวสะท้อนแบบเส้นลวด โดยมีการวางตัวสะท้อนจำนวน 2 รูปแบบคือแนวตั้งและแนวนอนโดยการวางตัวสะท้อนแนวตั้งโดยมีตัวสะท้อน 3 เส้นให้แสดงผลอัตราขยายของสายอากาศดีที่สุด ตอบสนองการใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สายในย่านความถี่ 2.4 GHz (2400 - 2485 MHz)

Keywords


ไดโพล; ตัวสะท้อน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099