สังคมออนไลน์กับพลังทางสังคม

ปริศนา เพชระบูรณิน

Abstract


สังคมออนไลน์คือพิ้นที่แสดงความคิดเห็นและเป็นตัวสะท้อนความคิดที่อยู่ในใจลึกๆของผู้ใช้ ซึ่งความคิดเห็นในสังคมออนไลน์อาจมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของสังคมภายนอกได้ สำหรับสังคมออนไลน์ในประเทศไทยเอง ก็ขยายตัวมากกว่าสมัยก่อนเช่นกัน และมีกิจกรรมเพื่อแสดงพลังทางสังคมหลายครั้ง แต่ยังมีความคิดเห็นที่ไม่เชื่อว่าสังคมออนไลน์จะมีพลังและมีความเหนียวแน่นมากพอจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริงได้ โดยเฉพาะจุดอ่อนที่สำคัญของสังคมออนไลน์คือการไม่แสดงตัวตนที่ในชีวิตจริงของผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ต้องการเก็บข้อมูลส่วนตัวของตนเองเป็นความลับ คงไม่กล้าเปิดเผยตัวตนของตนออกมาทำกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะถ้ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่เสี่ยง อันตราย การเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นจำเป็นต้องพลังจากหลายด้าน ทั้งพลังทางสังคมจากประชาชนหลายกลุ่ม ทั้งประชาชนในสังคมออนไลน์และประชาชนในสังคมออฟไลน์ หากจะหวังอาศัยพลังทางสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวนั้นย่อมไม่มีทางเป็นไปได้

Keywords


สังคมออนไลน์; พลังทางสังคม

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099