สายอากาศแบบร่องที่มีสตัปตัวเอฟกลับด้านป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วม

ประพจน์ จิระสกุลพร

Abstract


สายอากาศตัวเอฟกลับด้านเป็นสายอากาศที่มีคุณสมบัติเด่น คือมีขนาดเล็กทำ ให้สามามารถติดตั้งลงบนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่หรือแบบพกพา เช่นโทรศัพท์มือถือ สายอากาศตัวเอฟกลับด้านมีโครงสร้างได้หลายรูปแบบ เช่นแบบระนาบ แบบแผ่นพิมพ์บทความนี้ได้นำเสนอแนวคิด และการออกแบบสายอากาศแบบร่องบนแผ่นพิมพ์โดยนำโครงสร้างของตัวเอฟกลับด้านวางในร่องสายอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นสตัปในการแมตช์อิมพีแดนซ์ และป้อนกำลังงานให้สายอากาศด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วม เพื่อประยุกต์ใช้งานตามมาตรฐาน WLAN 802.11a/b/g จำนวน 3 รูปแบบ ทั้งแบบทำงานที่ย่านความถี่เดียวและแบบสองย่านความถี่และแสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะแบบรูปการแผ่พลังงาน แบนด์วิดท์และอัตราขยายของสายอากาศระหว่างผลการวัดและผลการจำลองด้วยโปรแกรมออกแบบ


Keywords


สายอากาศตัวเอฟกลับด้าน; สายอากาศแบบร่อง; สายนำสัญญาณระนาบร่วม; โหลดสตริปโลหะ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099