โรคภัยจากเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่

ปริศนา เพชระบูรณิน

Abstract


     ปัจจุบันเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารและระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ ได้สร้างความสะดวกสบายและได้เปลี่ยนโฉมโลกไปอย่างมากขึ้น แต่การใช้งานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดโรค เทคโนโลยีซินโดรมขึ้นได้ โดยสามารถแบ่งโรคดังกล่าวออกเป็นสองด้านคือด้านร่างกายและจิตใจ
     ด้านร่างกายนั้น การต้องก้มหรือนั่งและจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกวันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงอาจทำให้เกิดโรควุ้นในตาเสื่อมและเกิดโรคความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสม นอกจากนี้ปัจจุบันการศึกษายังพบว่าคลื่นสัญญาณ Wi-Fi ว่ามีผลกระทบต่อสมองของเด็กในช่วงอายุ 5-10 ปีอีกด้วย ด้านจิตใจการเสพย์ติดเทคโนโลยีอาจทำให้เกิดโรคทางจิตอย่างโรคการกลัวไม่มีโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อสภาวะพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กในช่วงอายุ 6-7 ปี ทำให้เกิดความก้าวร้าวได้
     การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องผ่านการศึกษาโทษของการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ มากเกินไปและการเรียนรู้ที่จะป้องกันผลกระทบด้านลบทางด้านร่างกายและจิตใจจึงเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น


Keywords


พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์; สังคมไทย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099