อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ

ปวีณา เดือนฉาย, วิจิตรา เดือนฉาย

Abstract


อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ (Paper-based Analytical Device) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในภาคสนามรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม โดยทำการสร้างช่องไหลของสารลงบนกระดาษ กระดาษเป็นวัสดุที่ชอบน้ำ (hydrophilic) เมื่อหยดน้ำลงบนกระดาษหรือจุ่มกระดาษลงในน้ำ น้ำจะซึมไปตามช่องขนส่งที่ได้สร้างไว้ ซึ่งควบคุมทิศทางการซึมของน้ำหรือของไหลได้ บทความนี้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษด้วยภาษาไทยที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ การสร้างอุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ ข้อดีและข้อเสียของวิธีการสร้างต่างๆ เทคนิคในการตรวจวัดบนอุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ ตัวอย่างสารที่ถูกวิเคราะห์ อุปสรรคของการพัฒนาอุปกรณ์ รวมไปถึงความสำคัญของอุปกรณ์ในภาคธุรกิจ

Paper-based analytical device consisting of hydrophobic and hydrophilic channel is a popular alternative test kits. Water can penetrate into hydrophilic channel of paper-based analytical device so this device can control the direct of water and fluidic. This review describes the paper-based analytical device in the Thai language easy to understand. Topic of this review includes the fabrication method of paper-based analytical device, the advantage and disadvantage of each fabrication method, the detection method, the application, the obstacles of device development, and the important of this device on the economic system.


Keywords


กระดาษ; ชุดตรวจวัด; อุปกรณ์การวิเคราะห์; Paper; Test kit; Analytical device

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099